सूर्य बोल्दैन


जगदीश घिमिरे

सूर्य बोल्दैन
केवल उदाउँछ
ब्यूउँझाउँछ
आँखा देखाउँछ
चराचरलाई जीवन दिन्छ
तर बोल्दैन,
केवल काम गर्छ
सूर्य बोल्दैन
सूर्य नेता होइन
उसलाई सत्ता चाहिएको छैन

No comments:

About Me

My photo
Manbu-6,Gorkha, Kathmandu, Nepal
Most people ignore most poetry because most poetry ignores most people. - Adrian Mitchell