सूर्य बोल्दैन


जगदीश घिमिरे

सूर्य बोल्दैन
केवल उदाउँछ
ब्यूउँझाउँछ
आँखा देखाउँछ
चराचरलाई जीवन दिन्छ
तर बोल्दैन,
केवल काम गर्छ
सूर्य बोल्दैन
सूर्य नेता होइन
उसलाई सत्ता चाहिएको छैन

About Me

My photo
Manbu-6,Gorkha, Kathmandu, Nepal
Most people ignore most poetry because most poetry ignores most people. - Adrian Mitchell